Bart Horemans

directeur Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo)

lid van de commissie Basiseducatie

Alle (beleids- en opdrachts)verklaringen over levenslang leren en volwassenenonderwijs stellen de volwassene als lerende centraal in de vormgeving ervan.
een stelling van prof. em. dr. Herman Baert

Of nog: eerst het leren en dan de structuren. Als we de participatie aan levenslang leren van alle volwassenen in Vlaanderen drastisch willen verhogen dan moeten we zo veel mogelijk drempels wegnemen zodat leren zin geeft.

Dat doen we in de eerste plaats door het ontwikkelen en bevorderen van een eigen didactiek voor de volwassen leerder in al zijn diversiteit. Alleen zo bereiken we niet alleen de hooggeschoolden, maar ook die volwassenen waarvoor leerwinst een veel groter verschil maakt in hun dagelijks bestaan. Denken we maar aan laaggeletterden, gedetineerden, vroegtijdige schoolverlaters, mensen in armoede, anderstalige nieuwkomers, …

Die didactiek vertrekt vanuit de leervragen en –wensen van de lerenden, hij sluit aan bij wat de lerende al kent en kan. Leertrajecten zijn op maat en worden geïntegreerd samengesteld. Er is een verscheidenheid aan aanbodvormen en leerwegen in allerlei combinaties. De evaluatie is een leermoment en gebeurt in dialoog tussen leraar en lerende. Dit alles wordt ondersteund door een sterk uitgebouwde keuze-, leer- en trajectbegeleiding. Vanuit deze principes vormen we dan onze leraren - of beter - leertrajectbegeleiders en bouwen we onze structuren.

Dit is een van de nagels waarop we in de commissie Basiseducatie van de Vlor eensgezind blijven kloppen. In onze adviezen staat de volwassen lerende centraal.

 

Lees hier meer over de quote van de dag