Ann Verreth is de nieuwe voorzitter van de Vlor

‘Onderwijs geeft mensen vleugels en handvatten om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving in elke betekenis van het woord.’
Ann Verreth, nieuwe voorzitter van de Vlor

Op 22 maart 2018 verkoos de Algemene Raad van de Vlor, Ann Verreth als nieuwe algemene voorzitter. Zij volgt daarmee Harry Martens op. De ererector van de Universiteit Hasselt zal op 22 juni door de Vlor-leden worden gevierd en geëerd voor zijn waardevolle inzet als voorzitter sinds 2013.

Ann Verreth zal de komende vier jaar richting geven aan het onderwijsbeleid in Vlaanderen, samen met alle stakeholders van onderwijs vertegenwoordigd in de Vlor.

Ann Verreth heeft een rijke en brede ervaring in zowel het leerplicht-, hoger onderwijs en levenslang leren. Ze is bestuurder en vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en was eerder kabinetschef en adjunct-kabinetschef leerplichtonderwijs van minister Hilde Crevits. Daarvoor was zij onder meer secretaris-generaal van het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs (het huidige Katholiek Onderwijs Vlaanderen), adjunct-kabinetschef van minister-president Kris Peeters en secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad VLHORA. In de Vlor was zij eerder lid van de Algemene Raad, de Raad Secundair Onderwijs, de Raad Levenslang en Levensbreed Leren en diverse werkgroepen.

De nieuwe algemeen voorzitter van de Vlor gelooft bovenal in de emancipatorische kracht van onderwijs: 'Onderwijs geeft mensen vleugels en handvatten om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving in elke betekenis van het woord.’ Verreth ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de Vlaamse Onderwijsraad: ‘Ik wil de Vlor blijven positioneren als een slagkrachtig adviesorgaan. Dat vraagt aandacht en inspanning van elkeen. Het aangeven van de passende contouren en kritische succesfactoren is voor mij een belangrijke opdracht in elk dossier voor de Vlor. Een formeel orgaan zoals de Vlor is een waarborg voor continuïteit in participatie en daar moeten we zorgzaam mee omgaan.’

De nieuwe voorzitter van de Vlor is vanuit een sterke passie gedreven in haar engagement: ‘De passie die volgens mij nodig is voor alle betrokkenen in onderwijs, is dezelfde passie die mijzelf nog elke dag drijft. Ik wil ze inzetten om op basis van betrokkenheid van alle onderwijspartners een bijdrage te leveren aan effectief en gedragen onderwijsbeleid.’

‘De Vlor is een waarborg voor continuïteit in participatie en daar moeten we zorgzaam mee omgaan’