Ann Swaegers

pedagogisch begeleider Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

lid van de commissie Leren en Werken en de werkgroep Duaal Leren

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world
Nelson Mandela

Ik geloof in de kracht van onderwijs.

Daarbij vind ik het belangrijk dat onderwijs inzet op talenten bij jongeren. Elke jongere verdient zijn plek binnen onderwijs. Ook degene met een grotere kwetsbaarheid of degene die nood heeft aan een specifiek traject.

Dit vind ik terug in de werking van de commissie Leren en Werken. We gaan er volop voor de jongeren die een onderwijstraject mét een behoorlijk luik op de werkplek verkiezen. We stellen alles in het werk om hen gekwalificeerd te laten uitstromen en hen zo maximaal kansen te bieden in de verdere uitbouw van hun professionele carrière en hun persoonlijke leven.

 

Lees hier meer over de quote van de dag