Alex De Smedt

directeur Scholengemeenschap Oostkust – coördinator Basisonderwijs van het GO!

lid van de Algemene Raad

Een klas is een orkest: een goede dirigent apprecieert alle instrumenten
Siegfried E. van Praag

Deze uitspraak heeft mij vooral getroffen omdat ik hierin een grote boodschap zie voor alle onderwijsbetrokkenen. Werken aan de toekomst van onze maatschappij is de ons toegewezen leerlingen en studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun komende levensopdrachten. Kunnen we deze voorspellen? Zeker niet. We kunnen er alleen van uit gaan dat we de vaardigheden, de attitudes en de kennis die ze bezitten, verder helpen ontwikkelen. Hiervoor hebben we ieder talent nodig dat we in onze klas, in ons auditorium, in de groep voor ons kunnen vinden. Iedere goed draaiende samenleving weet de participanten te respecteren en te appreciëren voor hun capaciteiten, hoe klein of groot ook. Samen ondersteunen we elkaar en brengen we het beste van ieder van ons naar boven.

Wie het moeilijk heeft kunnen we een duwtje in de rug geven. Wie het goed heeft kunnen we bevestigen en uitnodigen nog verder de grenzen te verleggen, wie om hulp vraagt kunnen we die geven, wie hulp wil aanbieden kunnen we van harte verwelkomen. Aan het stuur van dit alles staat de leerkracht, de directeur, de prof, de rector, ….. zoveel betrokkenen. Allen hebben één doel, de geboden hulp, de initiatieven, de ideeën, de meningen, de verwachtingen in goede banen leiden en zorgen dat ze met elkaar een vlot lopend geheel vormen, dat ieder talent, iedere gave, ieder instrument in harmonie komt met de anderen en zo een orkest vormt dat een prachtige melodie speelt.

Zo ook zie ik de werking en mijn deelname aan het overleg van de Vlor. Nu bijna 8 jaar maak ik als vertegenwoordiger van de directies deel uit van de Algemene Raad van de Vlor. Ik heb die jaren mogen starten op een heel rustige, verkennende manier. Ik mocht langzaam groeien in een omgeving die ik leerde kennen met zijn sterktes en zwaktes. Ik kon leren van anderen en werd gestimuleerd om ook mijn inbreng ten volle te geven. Dit kon gebeuren in verschillende werkgroepen en samenkomsten. Ik kon merken dat er steeds respect was voor de kleinste bijdrage die werd gegeven van ieder lid, er werd rekening gehouden met de verschillende meningen en er werd steeds gestreefd om te zorgen voor een goede harmonie van de gedachten.

Dankzij de werking van de Vlor die ik mocht ervaren, begrijp ik nog altijd maar beter het belang van een overleg en de mogelijkheden die hiermee geboden worden om mee te zorgen voor de goede opleiding van al de jongeren die wij mogen begeleiden. Ik voel mij een instrument dat past in een harmonieus muzikaal spel, samen met al die andere waardevolle instrumenten. Bedankt en proficiat voor de dirigenten.

 

Lees hier meer over de quote van de dag