Afstuderen in coronatijd: enkele getuigenissen uit de praktijk van duaal leren

Leerkrachten getuigen

IVV Sint-Vincentius in Gent organiseert al een aantal jaar de duale opleidingen voor Kinderbegeleider en Verzorgende/Zorgkundige. Voor de leerlingen en lesgevers van die opleidingen was het afgelopen coronaschooljaar verre van evident: 

Dit schooljaar is het derde schooljaar dat we op IVV de duale richting verzorgende/zorgkundige duaal aanbieden naast het reguliere traject thuis- en bejaardenzorg. In het begin stond ik wat argwanend tegenover deze nieuwe richting en vooral naar het werkgedeelte. Plots moet je heel veel verantwoordelijkheid bij de leerling en mentor (werkplek) leggen. Ondertussen ben ik zeker overtuigd dat duaal een heel goed alternatief is voor vele leerlingen. Dit schooljaar heb ik van heel dichtbij mogen meemaken wat de voordelen en pluspunten van duaal zijn.

Mijn klas bestaat uit twaalf leerlingen met allen een andere achtergrond of insteek om via het duale traject hun diploma en beroepstitel van zorgkundige te behalen. De ene leerling is ‘het’ voorbeeld van schoolmoeheid, de andere leerling heeft meer tijd nodig om zich goed te voelen op een werkplek (stageplek), de andere heeft reeds een diploma secundair maar veel minder praktijkervaring, nog een ander heeft het moeilijk om theorie te verwerken … Voor al deze leerlingen is duaal de oplossing. Zo staan de leerlingen minstens drie maanden op dezelfde werkplek, hebben ze slechts twee dagen les en wordt in deze lessen de praktijk heel sterk betrokken, de mentor (werkplek), trajectbegeleider en leerkracht kunnen inspelen op de noden van de leerling en hiervoor hun tijd nemen … 

Wij kiezen er voor om te blijven investeren in duaal leren. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal van mijn leerlingen anders vroegtijdig zou gestopt zijn met school, zeker na een jaar als dit.
Sophie Vandemarlière, leerkracht 7de jaar Verzorgende/Zorgkundige

  

Over corona en de gevolgen hiervan is het afgelopen jaar reeds heel wat inkt gevloeid. De impact hiervan op het onderwijs, en specifieker op de opleiding duaal leren, is niet te onderschatten. Het is geen evident jaar geweest, op verschillende vlakken. Onze studenten Kinderbegeleider Duaal hebben het zowel op school als op de werkplek in de kinderopvang niet gemakkelijk gehad. Teambuildende activiteiten konden niet doorgaan, leerrijke uitstappen naar kinderdagverblijven en andere organisaties werden afgelast, workshops expressie konden niet doorgaan zoals gepland en afstand nemen van elkaar was de norm. Ook op de werkplek werden de studenten met uitdagingen en moeilijke situaties geconfronteerd: de risico’s op besmetting, het contact met de ouders en collega’s gebeurde steeds op afstand, ouderbijeenkomsten en andere activiteiten vielen weg,... Ook voor de leerkrachten, trajectbegeleiders en mentoren was flexibiliteit toch wel het woord van het jaar: afstandsonderwijs in goede banen leiden, online stagegesprekken organiseren, de studenten op de werkplek begeleiden waar vaak ook een personeelstekort was,...

Er zijn ups en downs geweest, iedereen heeft wel een moeilijk moment gehad. Toch merken we dat deze omstandigheden ook verbindend gewerkt hebben. We moeten er immers samen door. Op het einde van het schooljaar proberen we daarom des te meer te genieten van de activiteiten die we nu samen kunnen doen. Samen proberen we van dit gekke schooljaar toch nog een mooi einde te maken!

Als corona ons iets geleerd heeft, dan is het dat we ongelooflijk fier mogen zijn op onze helden in de zorg!

Ondanks deze omstandigheden zijn onze studenten, leerkrachten, trajectbegeleiders en mentoren toch blijven doorzetten!
Delphine Decherf, leerkracht 7de jaar Kinderzorg

  

Leerlingen getuigen

Via het intranet leerde ik duaal leren kennen, ik kende dat voordien niet. Daarna heb ik me ingeschreven in PTS Boom. Voor mijn ouders was het toch wel een bom die ontplofte dat ik de hogeschool niet kon afmaken, dat was slecht nieuws, maar ze steunden me om de duale opleiding te volgen. In het begin was het aanpassen, weer elke dag op de schoolbank en taken en toetsen. Maar het was een goede groep, er waren nog oudere studenten, dat was een goede mix. De meeste moeite had ik met dat ze ons als jongere behandelen. Maar dat is omdat het het eerste jaar is dat ze duaal organiseren op PTS Boom, dat zal zeker nog veranderen.

Gezien mijn vooropleiding was het theoretisch gedeelte redelijk simpel voor mij. Voor studenten die uit een niet-chemische richting komen is het wel moeilijker. Het is een goede mix van theorie en praktijk. Door corona werden de eerste zes weken opleiding in de onderneming uitgesteld. Dat maakt dat ik nu in een blok van vijftien weken in plaats van negen weken op de werkvloer was. Het verschil met stages vroeger is dat er meer toegelaten is. Naarmate de opleiding vordert, wordt toegestaan dat je meer handelingen uitvoert, onder de supervisie van de mentor. Daarnaast is er dagelijkse begeleiding, de relatie met de mentor en de begeleiders verloopt vlot. De begeleiders komen zelf uit een soort van duale opleiding, zij kennen mijn situatie.

Mijn opleiding duurt nu nog vier dagen bij INEOS en dan is er nog mijn eindverdediging. Maar ik blijf bij INEOS, ik kan daar na de opleiding gaan werken.’

Yono Jordaens (22) 7de jaar Chemische Procestechnieken Duaal aan PTS Boom

Ik heb enige moeite om grote gehelen te studeren, daarom heb ik de stap naar de hogeschool niet gezet. Maar ik wou toch wel nog een extra jaar studeren na mijn secundair, maar meer met de handen dan tussen de boeken. Zo kwam ik bij chemische procestechnieken duaal terecht, in Se-N-Se, ik deed daarvoor ook chemie in TSO, en dat interesseert me echt heel veel.

Het jaar duaal viel goed mee, er was wel herhaling wat betreft de theorie maar herhaling is niet erg. Mijn werkplekleren gaat door bij BASF, zij begeleiden je heel goed. De mentor op het bedrijf staat klaar voor je, ook de andere mensen van de ploeg staan klaar met alle vragen die je hebt. In mijn functie zijn er nog niet veel meisjes en in mijn ploeg geen enkele. Maar ik ben opgegroeid tussen de auto’s en de moto’s, in een mannenwereld eigenlijk. De collega’s behandelden mij niet anders omdat ik een jonge vrouw ben. 

De school kwam regelmatig langs, ongeveer vijf keer in de vijftien weken dat ik in de onderneming was, dan moesten we een presentatie geven of een blokschema van het bedrijf tekenen. Ik kan de school ook altijd contacteren via Smartschool of Teams, op deze manier krijg ik regelmatig feedback over mijn stage-opdrachten en kan ik uitleg vragen over de leerstof die ik moet verwerken op de stageplek. Er wordt in het begin van de schooljaar uitgelegd welke taken je op de werkvloer moet leren en welke leerstof.

Ik liep mee in een ploegensysteem. Dat was geen probleem voor mij en ik wil dat graag blijven doen. Maar je mag het niet onderschatten. De opleiding is afgelopen en ik krijg een contract van onbepaalde duur bij BASF. Op voorwaarde natuurlijk wel dat ik mijn diploma haal. Ik moet op 23 juni nog mijn eindproef verdedigen bij een jury.

Nikita Van Riet (20) 7de jaar Chemische Procestechnieken Duaal aan PTS Boom

 

  

Een mama getuigt

Mijn dochter Fien zit in het 7de jaar Haartooi in Richtpunt campus Gent. We hebben voor dit traject gekozen omdat Fien niet meer graag naar school ging. Fien wilde graag gaan werken. 

Nu gaat ze twee dagen naar school en gaat ze drie dagen werken in een kapsalon. Daar krijgt ze de kans om veel te oefenen. Fien heeft hier al veel bijgeleerd. Het is ook fijn dat ze een financiële vergoeding krijgt. Tijdens corona was het salon veel gesloten. Ze heeft toen enkel les op school of online les gehad en enkel kunnen oefenen op oefenhoofden. In de twee dagen les op school is het vooral theorie op school.

Fien twijfelt nog of ze volgend jaar gaat werken of dat ze nog een jaar barbier gaat bijdoen. 

Ik ben heel tevreden dat dit traject heeft kunnen afleggen. Het grootste voordeel van duaal leren vind ik dat het diploma evenveel waard is als wanneer Fien fulltime naar school zou zijn gegaan. 

Fatima van de Gehuchte mama van Fien, 7de jaar Haarverzorging/Kapper-stylist