Vraag naar het betrekken van stakeholders bij regelgeving hoger onderwijs

Op 11 juni 2020 bezorgde de Vlor een brief aan minister Ben Weyts met daarin zijn bezorgdheden over het niet betrekken van alle betrokken partijen in hoger onderwijs bij de maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor studievoortgang in het hoger onderwijs op te vangen en te monitoren.

In de brief herinnert de Vlor de minister eraan dat overlegd beleid aanleiding geeft tot meer genuanceerde regelgeving die voor alle partijen aanvaardbaar is, en betere antwoorden biedt op de gestelde problematiek.