Ontwerp Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024Brief aan minister Dalle als reactie op het ontwerp Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024

De Vlor ontving op 27 juli 2020 van Benjamin Dalle, Vlaams minister voor Media, Jeugd en Brussel een adviesvraag/kennisgeving bij het ontwerp Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024.

De Vlor stuurde als reactie een brief naar de minister.  

De raad  kan zich vinden in de prioritaire strategische doelstellingen waarop de komende beleidsperiode zal worden ingezet. Die doelstellingen weerspiegelen de complexe uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Die werden trouwens op scherp gesteld door de coronacrisis.

In de brief wordt geïllustreerd hoe deze doelstellingen naadloos aansluiten bij de doelstellingen van verschillende permanente overlegstructuren in de Vlor.