Indicatoren voor studievoortgang in het hoger onderwijs

Dit advies wordt uitgebracht naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2022 over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs. Hoewel de decreetgever beoogt om de maatregelen uit dat decreet te monitoren, is het momenteel nog onduidelijk wat er precies gemonitord zal worden.

De raad wil pro-actief nadenken over de indicatoren die hiervoor nodig zijn. De centrale vraag is dus: Welke indicatoren zijn volgens de Vlor cruciaal om er zicht op te krijgen of het decreet bereikt wat het wil bereiken?