Brief over de verlenging van het tijdelijk project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

De Vlor ziet af van advies over de verlenging van het tijdelijk project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. In een eerder advies van 26 mei 2016 werden alle essentiële bedenkingen al geformuleerd. Naar aanleiding van de nieuwe adviesvraag maakt de Vlor een aantal bijkomende opmerkingen in een brief gericht aan de minister.