Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie Se-n-Se Energietechnieken

De Vlor heeft in het verleden al kritiek geuit op de strakke koppeling tussen beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties. De raad betreurt dan ook dat AHOVOKS beslist om geen onderwijskwalificatie te ontwikkelen op basis van het ontbreken van een onderliggende beroepskwalificatie op niveau 4. Nochtans zijn zowel de arbeidsmarkt als de onderwijspartners vragende partij voor de opleiding. Daarom vraagt de Vlor aan AHOVOKS om toch een onderwijskwalificatie te ontwikkelen voor de Se-n-Se Energietechnieken. Gezien de Vlor een aantal principiële bedenkingen heeft bij de procedures voor de erkenning van nieuwe structuuronderdelen, start hij hierover op korte termijn de discussie ten gronde op.
Download hier het volledige advies (PDF, 214.05KB)