Advies over de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs

Geen instelling is zo diep geworteld en zo breed vertakt in de levens van elk van ons, als de basisschool. Maar wat maakt het basisonderwijs tot wat het is? Waarin ligt de opdracht van het basisonderwijs? Over welke troeven beschikt het om die opdracht waar te maken? In de loop van het schooljaar 2014-2015 zette de Vlaamse Onderwijsraad een strategische verkenning op over de eigenheid van het basisonderwijs. De resultaten van deze verkenning werden samen met een platformtekst gepubliceerd in het boek ‘De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren’.

Vanuit deze verkenning formuleert de Raad Basisonderwijs in dit advies tien krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs. De raad wenst dat deze onderscheiden krachtlijnen een toetssteen vormen voor de beoordeling van toekomstig beleid inzake basisonderwijs:

  1. Een basisschool is een school op maat van kinderen

  2. Een basisschool werkt ontwikkelingsgericht

  3. Diversiteit als kracht

  4. Een geïntegreerde aanpak als fundament

  5. Een lerend team dat verantwoordelijkheden deelt

  6. Het educatief partnerschap tussen school, leerling en ouder levert sterk werk

  7. De basisschool en de buurt hebben elkaar veel te bieden

  8. Het basisonderwijs zorgt voor een brede vorming

  9. Investeren in het basisonderwijs rendeert

  10. Meer dan een zaak van onderwijs alleen

Download hier het volledige advies (PDF, 163.16KB)