Begeleiding en zorg

Begeleiding en zorg

Optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle lerenden

De ontplooiingskansen van lerenden worden bepaald door hun talenten, sekse, handicap of maatschappelijke, culturele of etnische achtergrond. Onderwijs moet zo worden georganiseerd dat alle lerenden optimale kansen krijgen om zich volgens hun talenten te ontwikkelen. Voor de Vlor is dat een van de essentiële functies van onderwijs (Visie op onderwijs, 1999) en vormt het een toetssteen voor zijn adviezen.

Leerlingen/studenten/cursistenbegeleiding, trajectbegeleiding en studiekeuze

Lerenden met specifieke noden

Leerplicht en strijd tegen schooluitval

Welbevinden en preventie van pesten op school

Inhoud over dit thema

website door wieni met Drupal