Rapporten en verslagboeken

In functie van zijn advies- en overlegwerk voert de Vlor ook studiewerk uit. De resultaten daarvan publiceert hij in rapporten. De raad brengt ook regelmatig de resultaten van zijn projecten uit in eindrapporten.

De Vlor diept regelmatig thema's uit in seminaries waarvan de resultaten worden gebundeld in verslagboeken.

07/11/2012
In een uitgebreid rapport evalueert de Vlor acties die de overheid sinds 2006 neemt om kleuters zo vlug mogelijk op school te krijgen. Vlaanderen scoort hoog op het vlak van aanwezigheden en...
05/04/2011
Balancing expertise, societal input and political control in the production of policy advice Marleen Brans, Jan Van Damme, Jonathan Gaskell In opdracht van Eunec, het Europese netwerk voor...
01/02/2000
(februari 2000) De Vlor gaf professor W. Wielemans (KU-Leuven) de opdracht om de werking van de Europese onderwijsraden in kaart te brengen. Hij beschrijft de werking van de onderwijsraden tegen de...
01/11/1999
(november 1999) De Vlor verleende prof. Dr. Pol Ghesquière een onderzoeksopdracht over de kritische succesfactoren in het innovatieproject inclusief onderwijs. In het kader daarvan werden een tiental...
12/06/2007
(juni 2007) Het overlegplatform Associaties van de Raad Hoger Onderwijs heeft een gedetailleerde stand van zaken opgesteld over de EVC-procedures van de vijf associaties. Het rapport bevat de...
31/05/2007
(mei 2007) Eindrapport van het project “Toepassing van elders verworven kwalificaties vanuit het hoger onderwijs voor sociale promotie naar de hogescholen”.
03/10/2003
(juni 2003) Geert Kelchtermans (K.U.Leuven) presenteert de resultaten van zijn onderzoeksopdracht naar de afstemming tussen theorie en praktijk in de lerarenopleiding. Het rapport stapt over de...
13/02/2014
In het najaar 2012 organiseerde de Vlor een seminariereeks over het onderwijs, opvoedings- en ondersteuningsaanbod voor dove en slechthorende kinderen en jongeren in het leerplichtonderwijs. De Vlor...

website door wieni met Drupal