Video: vijf bouwstenen van het lerarenberoep

Om het lerarenberoep te vieren en positief in de kijker te zetten, presenteert de Vlaamse Onderwijsraad vijf bouwstenen van het lerarenberoep.

Wat maakt het beroep van leraar nu uniek? 

Om een antwoord te krijgen op deze fundamentele vraag van het project 'De leraar op school en in de samenleving', organiseerde de Vlor vier gesprekstafels. De deelnemers aan de gesprekstafels waren erg divers: uiteraard namen heel wat (toekomstige, huidige, ex-)leraren deel, maar ook leerlingen, begeleiders, pedagogen, filosofen en zelfs een loopbaancoach. Vervolgens ging het lerarenpanel binnen ons project met de gesprekstafels aan de slag.

Het lerarenpanel formuleerde vijf bouwstenen van het lerarenberoep 👇

We gaven de bouwstenen ook vorm in een poster die we bezorgen in alle Vlaamse scholen. 

Klik hier om meer te weten en te lezen over de bouwstenen of over het project