Vacature projectcoördinator InnoVET

Zin om even jouw horizon te verleggen en mee te werken aan het onderwijsbeleid? De Vlaamse Onderwijsraad is op zoek naar een tijdelijke projectcoördinator voor InnoVET.

De Vlor: wat-wie-hoe? De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. De Vlor volgt de polsslag van ons onderwijs.  Vertegenwoordigers van alle betrokkenen bij onderwijs overleggen in de Vlor over het onderwijsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor advies aan de Vlaamse minister van Onderwijs en het Vlaams parlement.

InnoVET

Met InnoVET wil de Vlaamse overheid het arbeidsmarktgericht secundair onderwijs versterken door in te zetten op innovatie en professionalisering van leraren. Het project moet leiden tot gedocumenteerde, uitgeteste en repliceerbare, sterk innovatieve trajecten om het tso en bso aantrekkelijker te maken. Het project bestaat uit drie fasen.

 • Eerst brengen de RTC’s de behoeften van de tso/bso-scholen rond innovatieve arbeidsmarktgerichte opleidingen uit hun regio in kaart, zorgen ze voor afstemming tussen potentiële partners, verspreiden ze best practices en faciliteren nieuwe samenwerkingsmodellen. Deze fase werd al opgestart.
 • In de tweede fase staan de ontwikkeling en het uittesten van innovatieve materialen en methodieken in concrete samenwerkingsverbanden centraal. Hierbij zijn zowel nieuwe als bestaande samenwerkingsinitiatieven van belang. Idealiter kunnen voor het schooljaar 2019-2020 minimum 10 projecten (twee per provincie), maximum 15 (3 per provincie) worden gesubsidieerd.
 • In de disseminatiefase (onder voorbehoud) ligt de focus op communicatie en ontsluiting van actiegerichte samenwerking en transfer naar scholen die nog niet deelnamen aan het project.

De projectcoördinator van de Vlor wordt ingezet voor de tweede en derde fase.

De functie

De coördinator staat in voor:

 • de coördinatie en opvolging van het project;
 • de communicatie over het project;
 • de realisatie van de eindproducten van het project;
 • de samenwerking met de partners binnen het project;
 • de organisatie van de disseminatie van de resultaten van het project.

Jouw profiel

 • Je hebt een goed en inspirerend zicht op de transities en innovaties die zich in het beroepenveld, en het onderwijs dat erop voorbereidt, voordoen en zullen aandienen.
 • Je hebt een visie hoe deze ontwikkelingen zich via partnerschappen binnen onderwijs kunnen vertalen en hoe de bestaande expertise binnen onderwijs kan worden aangesproken.
 • Je streeft naar het op lange termijn afstemmen van deze opleidingen met de arbeidsmarkt.
 • Je kan een project managen en gebruik maken van de nodige tools.
 • Je volgt de vorderingen van het project op en respecteert vooropgestelde deadlines.
 • Je kan vergaderingen leiden.
 • Je schrijft duidelijke en inhoudelijk sterke documenten en rapporten.
 • Je kan opbouwend-kritisch kijken en signaleert mogelijke knelpunten en obstakels zodat de werking kan verbeterd worden.
 • Je geeft blijk van frisse ideeën en creativiteit.
 • Je bedenkt nieuwe concepten of stuurt bestaande concepten bij om de strategische doelen te realiseren.
 • Je koppelt systematisch terug over wat er met feedback gebeurd is, hoe een opmerking bijgedragen heeft tot het verhogen van de kwaliteit.
 • Je informeert collega’s en leden over de evolutie van het project.
 • Je hebt vertrouwen in het eigen kunnen, durft ook taken op te nemen die buiten de eigen comfortzone liggen.
 • Je toont je positief en constructief wanneer plannen (plots) wijzigen.
 • Je zoekt alternatieven om de doelen te realiseren wanneer opdrachten niet haalbaar zijn.
 • Je zoekt zelf naar persoonlijke ontwikkelkansen naar aanleiding van geformuleerde doelen.
 • Je behandelt binnenkomende vragen op een analytische manier en gaat spontaan op zoek naar bijkomende informatie om de achterliggende behoefte te begrijpen.

Formele voorwaarden

 • Je bent tewerkgesteld als personeelslid in het leerplichtonderwijs, het volwassenenonderwijs, het hoger onderwijs of een CLB. Je komt in aanmerking voor een verlof wegens opdracht.
 • Je hebt ervaring met beroepsgerichte opleidingen in het Vlaams gewoon en/of buitengewoon secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs.

Het aanbod

 • Een opdracht met ingang van 23 april 2019 voor de duur van één jaar, eventueel te verlengen met één jaar, met behoud van wedde en anciënniteit.
 • Voltijdse tewerkstelling of eventueel deeltijdse tewerkstelling (80%).
 • Je werkt in een dynamisch en professioneel ingesteld team.
 • Je krijgt ruime opleidings- en ontplooiingskansen.
 • Extralegale voordelen bestaan uit een verblijfsvergoeding per gepresteerde dag, gratis woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering.
 • Je hebt 35 dagen verlof en glijdende werkuren.
 • Er is mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Je kantoor bevindt zich op wandelafstand van het Noordstation in Brussel. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee stappen:

 • een screening op basis van cv;
 • een selectieproef die bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. De proef gaat door op 27 maart 2019 in de namiddag.

Hoe solliciteren?

Stuur je motivatiebrief met gedetailleerd cv naar mevr. Mia Douterlungne, administrateur-generaal, Vlaamse Onderwijsraad per brief naar Koning Albert II laan, 37 te 1030 Brussel of per e-mail naar mia.douterlungne@vlor.be en dit uiterlijk op 19 maart 2019.

Meer informatie?

Voor vragen over de inhoud van de functie kan je terecht bij Koen Stassen: telefonisch op 02/219.42.99 of via mail koen.stassen@vlor.be. Voor eventuele vragen in verband met de arbeidsvoorwaarden contacteert u de personeelsverantwoordelijke Joël Job: telefonisch op 02/219.42.99 of via e-mail joel.job@vlor.be