Vacature beleidsmedewerker onderwijs-arbeidsmarkt en levenslang leren

Zin om je horizon te verleggen en mee te werken aan onderwijsbeleid? De Vlor zoekt een beleidsmedewerker voor de domeinen levenslang leren en de relatie onderwijs-arbeidsmarkt.

De Vlor: wat-wie-hoe?

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. De Vlor volgt de polsslag van ons onderwijs. Vertegenwoordigers van alle betrokkenen bij onderwijs overleggen in de Vlor over het onderwijsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister van Onderwijs en het Vlaams Parlement.

De functie

 • Je maakt deel uit van de inhoudelijke staf. Je bent binnen het team verantwoordelijk voor de thema’s levenslang leren en de relatie onderwijs-arbeidsmarkt. Maar je kan ook flexibel ingezet worden binnen andere thema’s in functie van competenties/interesses en actuele beleidsontwikkelingen in onderwijs en vorming.
 • Je ondersteunt en begeleidt het overleg in de commissie Onderwijs-arbeidsmarkt rond dossiers waarbij onderwijs en de arbeidsmarkt elkaar kruisen (duaal leren, leren en werken, sectorconvenanten, …) 
 • Je ondersteunt en begeleidt het overleg in de Raad Levenslang en Levensbreed Leren en zijn commissies inhoudelijk en organisatorisch.
 • Je onderbouwt beleidsmatige teksten met relevant studiewerk. Op die manier ondersteun en informeer je stakeholders en andere beleidsactoren.
 • Je schrijft adviezen op basis van standpunten en ideeën die de leden van de raad en commissies inbrengen en die (in consensus) door de raad gesteund worden.
 • Je verzamelt relevante informatie over de situatie, regelgeving, ideeën en verwachtingen die leven in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
 • Je bouwt een netwerk uit met relevante actoren onderwijs-arbeidsmarkt en levenslang leren (gebruikers, aanbieders, middenveld, overheid en academici).

Jouw profiel

 • Je bent geboeid door onderwijs in al zijn dimensies en kan je snel inwerken in diverse thema’s.
 • Je maakt duidelijke analyses van complexe dossiers. Je kunt concrete uitdagingen en problemen in het onderwijsveld vertalen naar de beleidscontext op macroniveau.
 • Je volgt het onderwijsbeleid op de voet en kan er via de adviesfunctie van de Vlor op een creatieve en proactieve manier op inspelen.
 • Je bekijkt thema’s vanuit verschillende invalshoeken en kan je inleven in de visies, denkwijzen en voorstellen van verschillende (tegengestelde) partijen. 
 • Je werkt klantgericht: je kan de wensen en behoeften van zowel de adviesvrager als van de leden van de raad en commissies inschatten en invullen.
 • Je hebt een kritische ingesteldheid. Je kan jezelf en de omgeving in vraag stellen.
 • Je bent taalvaardig en kan uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren. Je hebt een goede pen en kan op korte termijn heldere teksten schrijven.
 • Je werkt planmatig en respecteert deadlines.
 • Je werkt graag zelfstandig, maar kan ook in teamverband resultaten halen en bijdragen aan een positief klimaat in de groep.
 • Je handelt naar de doelstellingen, visie en waarden van de Vlor.
 • Je voelt je goed in een netwerk van onderwijsorganisaties en je stimuleert een open dialoog tijdens vergaderingen. Je kan gericht luisteren en standpunten capteren.
 • Je werkt graag als procesondersteuner.

De formele voorwaarden

 • Je bent tewerkgesteld als personeelslid in onderwijs, als ambtenaar bij de diensten van de Vlaamse Gemeenschap of hebt een universitair diploma (master).
 • Je hebt 2 jaar ervaring in (lokaal) beleidsvoorbereidend werk of beleidsonderzoek.
 • Ervaring met volwasseneneducatie (volwassenenonderwijs, VDAB, Syntra, …) of met een pedagogische functie in arbeidsmarkt-organisaties is een pluspunt.
 • Je hebt inzicht in de onderwijsstructuren op macro- en mesoniveau.

Ons aanbod

 • Een arbeidsovereenkomst voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging en arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur na een positieve evaluatie, als master in de salarisschaal A111. Er wordt rekening gehouden met eventueel relevante ervaring om de anciënniteit te bepalen.
 • Personen die tewerkgesteld zijn in onderwijs, nemen verlof wegens opdracht voor een periode van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging na een positieve evaluatie, met behoud van wedde en anciënniteit.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (contractuelen), een verblijfsvergoeding (gedetacheerden uit het onderwijs), gratis woon-werkverkeer, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering.
 • Je werkt in een dynamisch en professioneel ingesteld team van 20 enthousiaste medewerkers en samen met heel wat beleidsactoren in overleggroepen.
 • Je krijgt ruime opleidings- en ontplooiingskansen.
 • Je hebt 35 dagen vakantie en glijdende uren.
 • Er is mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Je kantoor bevindt zich op wandelafstand van het Noordstation in Brussel. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee stappen:

 • een screening op basis van de cv’s;
 • een selectieproef die bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

Hoe solliciteren?

Stuur je motivatiebrief met gedetailleerd cv naar mevr. Mia Douterlungne, administrateur-generaal, Vlaamse Onderwijsraad, via e-mail mia.douterlungne@vlor.be en dit uiterlijk op 23 juli 2020.  Je ontvangt een leesbevestiging.

Meer informatie?

Bezoek zeker onze website: www.vlor.be. Voor vragen over de inhoud van de functie kan je terecht bij Mia Douterlungne: telefonisch op 0476 95 41 72 of via e-mail mia.douterlungne@vlor.be. Voor vragen in verband met de arbeidsvoorwaarden contacteer je de personeelsverantwoordelijke Joël Job: telefonisch op 02 227 13 54 of via e-mail: joel.job@vlor.be.