Vacature beleidsmedewerker

Anke Neefs

Zin om even jouw horizon te verleggen en mee te werken aan het onderwijsbeleid? De Vlor is op zoek naar een beleidsmedewerker met ervaring in het domein Onderwijs-Arbeidsmarkt.

De Vlor: wat-wie-hoe?

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. De Vlor volgt de polsslag van ons onderwijs. Vertegenwoordigers van alle betrokkenen bij onderwijs overleggen in de Vlor over het onderwijsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister van Onderwijs en het Vlaams Parlement.

De functie

 • Je takenpakket situeert zich vooral in het domein Onderwijs-Arbeidsmarkt en de verdere uitbouw van het beroepsgericht onderwijs;
 • Je onderhoudt het netwerk met relevante actoren zowel van onderwijs als van de arbeidsmarkt;
 • Je organiseert en ondersteunt de voorbereiding van de advieswerking in verschillende raden en commissies;
 • Je bent lid van de staf en afhankelijk van eigen interesses en competenties neem je andere onderwijsdossiers op.

Jouw profiel

 • Je hebt zin in beleidsvoorbereidend werk;
 • Je bekijkt thema’s vanuit verschillende invalshoeken, je kan je inleven in de visies, denkwijzen en voorstellen van verschillende (tegengestelde) partijen;
 • Je bent een netwerker en bouwt graag contacten uit met de onderwijs- en arbeidsmarkt actoren;
 • Je hebt een kritische ingesteldheid, je kan jezelf en de omgeving in vraag stellen;
 • Je hebt organisatorische kwaliteiten en je werkt zelfstandig;
 • Je organiseert graag kennisdeling;
 • Je bent taalvaardig en kan goed mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je werkt actief samen met de collega’s om resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep;
 • Je handelt naar de doelstellingen, visie en waarden van de Vlor.

Formele voorwaarden

 • Je bent tewerkgesteld als personeelslid in het leerplichtonderwijs, het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs of als ambtenaar bij de diensten van de Vlaamse Gemeenschap. Je komt in aanmerking voor een verlof wegens opdracht;
 • Je hebt ervaring met het domein Onderwijs-Arbeidsmarkt;
 • Je hebt inzicht in de onderwijsstructuren op macro- en mesoniveau.

Het aanbod

 • Een opdracht met ingang van 1 september 2019 voor de duur van één jaar, eventueel te verlengen met één jaar, met behoud van wedde en anciënniteit.
 • Voltijdse tewerkstelling of eventueel deeltijdse tewerkstelling (80%).
 • Je werkt in een dynamisch en professioneel ingesteld team.
 • Je krijgt ruime opleidings- en ontplooiingskansen.
 • Extralegale voordelen bestaan uit een verblijfsvergoeding per gepresteerde dag voor personen uit het onderwijs, gratis woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering.
 • Je hebt 35 dagen verlof en glijdende werkuren.
 • Er is mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Je kantoor bevindt zich op wandelafstand van het Noordstation in Brussel. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De procedure

De selectieprocedure bestaat uit twee stappen:

 • een screening op basis van cv;
 • een selectieproef die bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.


Hoe solliciteren?

Stuur je motivatiebrief met gedetailleerd cv naar mevr. Mia Douterlungne, administrateur-generaal, Vlaamse Onderwijsraad per brief naar Koning Albert II laan, 37 te 1030 Brussel of per e-mail naar mia.douterlungne@vlor.be en dit uiterlijk op 20 augustus 2019.

Meer informatie?

Voor vragen over de inhoud van de functie kan je terecht bij Mia Douterlungne: telefonisch op 02 219.42.99 of via mail mia.douterlungne@vlor.be . Voor eventuele vragen in verband met de arbeidsvoorwaarden contacteer je de personeelsverantwoordelijke Joël Job: telefonisch op 02 219.42.99 of via e-mail joel.job@vlor.be