Startdag 2022: Krachtig leraarschap

Op de jaarlijkse startdag voor zijn leden zet de Vlor de kracht van het lerarenberoep in de kijker.

13.00

Onthaal

13.30

Verwelkoming - Ann Verreth, algemeen voorzitter

13.40

Een vooruitblik - Leen Van Heurck, algemeen secretaris

14.00 

Bouwstenen van het lerarenberoep

14.20

Leraren aan het roer: een pleidooi voor het versterken van de stuurkracht van leraren in de onderwijspraktijk - Helma Oolbekkink (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en voorzitter Velon)

15.20

Panelgesprek met enkele Vlor-leden

15.50 

Slottoespraak door Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

16.00

Aanvang receptie