Strategische verkenning over 'Vluchtelingen en onderwijs'

In de Vlor buigt zich momenteel een werkgroep over vragen als:

  • Wat is de impact van de vluchtelingeninstroom voor onderwijs op lange termijn?
  • Voor welke uitdagingen stelt dit onderwijs? Wat is het antwoord van onderwijs?
  • Hoe kan onderwijs nieuwkomers van alle leeftijden en op alle niveaus wapenen voor de toekomst?
  • Wat kunnen we leren van de aanpak en de ervaringen in de ons omringende landen?

Deze verkenning overstijgt de concrete organisatie van het onthaalonderwijs en de maatregelen die daarvoor genomen worden. Die maatregelen worden ook tegen het licht gehouden in adviezen van de Vlor. In deze verkenning worden verschillende actoren betrokken: vluchtelingen, deskundigen, directies en leerkrachten, leerlingen, studenten, ouders, ...

De denkoefening over de sterktes en zwaktes, valkuilen en uitdagingen moet leiden tot een toekomstvisie voor het onderwijs aan vluchtelingen in Vlaanderen. De werkgroep vindt daarbij ook inspiratie in het advies van de Nederlandse Onderwijsraad.