Praktijkgerichte review over begrijpend leesdidactiek (basisonderwijs)

De Vlor laat een nieuwe praktijkgerichte literatuurstudie maken in de reeks praktijkgerichte literatuurstudies.

Naar aanleiding van de resultaten van PIRLS 2016 en de tussen 2006 en 2016 vastgestelde daling van het begrijpend leesniveau van Vlaamse vierdeklassers, rijzen er vele vragen over begrijpend leesdidactiek. Naar begrijpend lezen is al veel onderzoek gedaan en samengebracht. Via een nieuwe review kunnen een aantal openstaande, actuele en toekomstgerichte vragen beantwoord worden. Die vragen betreffen o.a. de groeiende diversiteit in de leerlingenpopulatie en de verandering in de aard van tekstuele bronnen in de leefwereld van kinderen en jongeren. Die uitdagingen stellen de bestaande didactische kaders in vraag.

De Vlor wil deze vragen beantwoord zien vanuit een breed perspectief op leesdidactiek: niet enkel een focus op begrijpend lezen of het leergebied/vak Nederlands, maar de hele breedte van lezen in onderwijs, in het hele curriculum en in de schoolcultuur. De review richt zich op de eindtermen lezen voor het basisonderwijs, inbegrepen de B-stroom van het secundair onderwijs en anderstalige nieuwkomers.

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van KU Leuven en UGent van 1 november 2018 tot 31 mei 2019. Het wetenschappelijk rapport en de praktijkbijdrage worden tegen het begin van het schooljaar 2019-2020 gepubliceerd via deze website. 

Met steun van de Vlaamse overheid