Verwacht: Reader over visies op onderwijs

Meer en meer duiken in discussies in het adviseringsproces in de Vlor verschillende visies op en wordt de nood aangevoeld om deze meer te expliciteren en meer bespreekbaar te stellen. Ook is er nood aan inzichten en duiding bij de visies achter standpunten in maatschappelijke debatten en onderwijsbeleidsmaatregelen.

Vanuit de wetenschapswereld klinkt dan weer uit verschillende disciplines de behoefte om sterker betrokken te worden in beleidsdiscussies over onderwijs, niet alleen met onderzoeksresultaten, opinies in pers en sociale media, maar ook door het leveren van grondige bijdragen over hun referentiekader en visie op onderwijs en de impact daarvan op de uitwerking naar beleid.  

De Vlor riep daarom wetenschappers uit diverse wetenschappelijke disciplines op om een essay te schrijven over hun visie op onderwijs zoals die ook mee richting geeft aan hun onderwijsonderzoek. De Vlor wil zo de variëteit van kijken naar onderwijs naar boven brengen en het debat over onderwijs voeden en verder onderbouwen.

Hoe en vanuit welk perspectief kijken wetenschappers naar onderwijs?

Centrale vragen zijn: “Wat is voor u goed onderwijs?” en “Wat beschouwt u als de kernopdracht voor onderwijs?”. Dit referentiekader zullen de wetenschappers operationaliseren aan de hand van concrete beleidsvraagstukken.

Hoe moet het Vlaamse onderwijsbeleid omgaan met verschillen tussen lerenden?

Een erg actueel vraagstuk, dat zowel leeft op de klasvloer als in onderwijsbeleid, is de vraag hoe het Vlaamse onderwijsbeleid moet omgaan met verschillen tussen leerlingen (of lerenden). Aan wetenschappers wordt gevraagd om vanuit hun perspectief op onderwijs uitdagingen en oplossingen voor te stellen voor dit vraagstuk. Hierbij leggen ze een link met (eigen) onderwijsonderzoek.

Wat is de topprioriteit voor het onderwijsbeleid de komende jaren?

De wetenschappers zullen elk ook een topprioriteit voor het onderwijsbeleid formuleren.

Met de reader wil de Vlor voor de komende jaren een inspiratieboek maken voor Vlor-leden (stakeholders van onderwijsbeleid: vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en het GO!, onderwijsvakbonden, ouderverenigingen, socio-economische verenigingen, scholieren- en studentenvertegenwoordigers, schooldirecteurs) en voor andere actoren in het onderwijsbeleid.  Het vormt voor wetenschappers een unieke gelegenheid om hun perspectief op onderwijs en onderzoek bij het beleid te brengen.

De publicatie is gepland in september 2019. De Vlor koppelt er verschillende initiatieven aan om in debat te gaan met stakeholders, beleidsmakers en wetenschappers over toekomstig onderwijsbeleid. Op die manier wil de Vlor een stevige bijdrage leveren aan de verdere dialoog tussen beleid, praktijk en wetenschap.