Wendbaar hoger onderwijs

Het hoger onderwijs van vandaag werkt binnen redelijk strakke contouren, terwijl de maatschappij van vandaag vraagt om flexibeler in te spelen op specifieke noden en verschillende manieren van aanpakken mogelijk te maken. Daarvoor is een hoger onderwijs nodig dat meer ‘wendbaar’ is. De Vlor bedoelt daarmee dat het hoger onderwijs dynamischer zou moeten kunnen inspelen op vragen door bijvoorbeeld nieuwe soorten programma’s en combinaties of door meer flexibele overgangen. De raad bekijkt ook hoe minder strakke contouren een goed HR-beleid in het hoger onderwijs mogelijk kunnen maken. Het advies zal verder werken op de uitgangspunten die aan bod kwamen in een eerder advies over de uitdagingen en kansen voor een toekomstgericht hoger onderwijs.