Voorstellen om de leercultuur in de volwasseneneducatie te verbeteren

In navolging van de Skills Study van de OESO, bereidt de Vlor een advies voor waarin hij een aantal voorstellen zal formuleren om de leercultuur in de volwasseneneducatie in Vlaanderen te verbeteren. Het advies zal niet alleen concrete aanbevelingen doen voor het formeel volwassenenonderwijs, aangezien leercultuur sterk samenhangt met leerklimaat en leerbereidheid. De leercultuur wordt dus ook bepaald door parameters die de grenzen van het onderwijs overschrijden.

Het advies wil wijzen op de noodzaak om van levenslang leren een evidentie te maken. Naast een meer flexibel aanbod kan leren op de werkplek misschien een uitkomst bieden en tegelijk van bedrijven lerende organisaties maken. We bekijken ook waar verder onderzoek nodig is.