Verlaging van de leerplichtleeftijd naar vijf jaar

Recent werd een wetsontwerp goedgekeurd die zorgt voor een aanpassing van de grondwet en de leerplichtleeftijd instelt vanaf vijf jaar. De maatregel gaat in op 1 september 2020. Het verlagen van de leerplichtleeftijd naar vijf jaar heeft heel wat gevolgen. De Vlor wil die gevolgen in kaart brengen opdat de overheid er beleidsmatig kan op reageren.