Sociale inclusie van studenten uit kansengroepen

De Vlor start binnenkort met de voorbereiding van een advies op eigen initiatief over de sociale inclusie van studenten uit kansengroepen. In het werkveld wordt immers vastgesteld dat studenten uit kansengroepen minder dan andere studenten deelnemen aan sport, cultuur, verenigingsleven en studentenparticipatie. De Vlor wil nagaan hoe dat komt en hoe instellingen en studentenvoorzieningen die participatie kunnen stimuleren.