Rol CLB bij beslissingen schoolloopbaan basisonderwijsAdvies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs, wat betreft de rol van de centra voor leerlingenbegeleiding bij beslissingen over de schoolloopbaan

Dit voorontwerp van decreet kadert in de verdere uitrol van het decreet leerlingenbegeleiding en schrapt een aantal verplichte adviezen van het CLB en verplicht overleg met het CLB in het basisonderwijs.