Onderzoeksvragen monitoring modernisering secundair onderwijs

De overheid werkt aan een screeningsinstrument voor de monitoring van de modernisering die momenteel progressief uitgerold wordt in het secundair onderwijs.

De Vlor zal advies geven over de onderzoeksvragen voor de screening van de leerlingenstromen in de tweede en derde graad secundair onderwijs.