Onderwijskwaliteit

De Vlor werkt op vraag van minister Crevits aan een advies over hoe, zowel op school- als op systeemniveau, het beleid rond interne kwaliteitszorg en leerlingenevaluatie versterkt kan worden en welke spelers hier welke actie kunnen ondernemen.

Naast een algemene visie op kwaliteitszorg zal het advies specifiek ingaan op de context van het basisonderwijs en die van het secundair onderwijs.