Minimum aantal uren werkplekcomponent zorgberoepen in het lineair dbso: update

De Vlor herbekijkt zijn advies van 2020 over het minimum aantal uren werkplekcomponent voor de zorgberoepen in het lineair deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso). Voor 2019-2020 en 2020-2021 werd uit de opleidingskaarten voor die opleidingen de voorwaarde geschrapt dat de leerlingen een minimumaantal uren op de werkplek moeten presteren om gekwalificeerd te worden. Dat aantal uren was immers niet altijd haalbaar als gevolg van de coronacrisis. 

Het advies zal bepalen hoe we die werkplekcomponent zien voor 2021-2022.