Leerplichtverlaging

Recent werd een wetsontwerp goedgekeurd die zorgt voor een aanpassing van de grondwet en de leerplichtleeftijd instelt vanaf vijf jaar. De maatregel gaat in op 1 september 2020. Het verlagen van de leerplichtleeftijd naar vijf jaar heeft heel wat gevolgen. De Vlor wil die gevolgen in kaart brengen opdat de overheid er beleidsmatig kan op reageren.