Krachtlijnen voor gelijke onderwijskansenbeleid

De aanleiding voor dit advies is de vaststelling dat het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK-beleid) in de Vlaamse scholen inboet aan kracht en aan belang. Enerzijds geven verschillende Vlaamse en internationale onderzoeken los van elkaar aan dat het GOK-beleid weinig of geen aantoonbare effecten genereert in zijn poging om de kloof op het vlak van sociale ongelijkheid en migratieachtergrond te verkleinen. Anderzijds leren geluiden uit de praktijk dat het GOK-beleid van scholen anno 2018 om diverse redenen naar de achtergrond verdwijnt.

Expliciete aandacht voor gelijke onderwijskansen vinden we wél terug in het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (ROK), dat in samenspraak met alle onderwijsverstrekkers tot stand is gekomen en dus een solide gemeenschappelijke basis vormt voor scholen bij het uittekenen van hun kwaliteitsbeleid.

Dit advies wil de overheid attenderen op de rol die ze bijkomend kan vervullen om die structurele aandacht voor gelijke onderwijskansen te stimuleren en te faciliteren. Daarom formuleert de Vlor krachtlijnen voor het huidige en toekomstige (onderwijs)beleid. Voor de Vlor zelf is het een referentiekader om in de toekomst naar beleidsteksten te kijken.