Het deeltijds kunstonderwijs, 5 jaar na het nieuwe decreet

Tijdens een studiedag in mei naar aanleiding van 5 jaar decreet deeltijds kunstonderwijs bestudeerde de Vlor vier belangrijke thema's

  • De rol en relevantie van het deeltijds kunstonderwijs in het Vlaamse onderwijslandschap
  • De alternatieve leercontext
  • Horizontale en verticale samenhang tussen opleidingsonderdelen
  • Het aanbod van de academies

Met deze input gaat de Vlor aan de slag om een advies op eigen initiatief over het niveaudecreet te schrijven.