Financieringssysteem volwassenenonderwijs

De Vlaamse Regering besliste op 16 maart 2018 tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs wijzigt. Om het nieuwe financieringssysteem te evalueren, wordt een monitor opgezet, waardoor het financieringssysteem bijgestuurd zou kunnen worden tegen het schooljaar 2023-2024.

Door de impact van de coronacrisis zijn er echter nu al acute problemen met de financiering van het volwassenenonderwijs. Dat blijkt ook uit het onderzoeksrapport van de Onderwijsinspectie van juni 2021. In dat rapport vragen de centra prioritair om duidelijkheid en garanties over de financiële middelen, wat de nodige tijd en ruimte moet bieden om de gevolgen van de coronacrisis te verwerken.

De Vlor bereidt daarom een advies op eigen initiatief voor over de financiering van het volwassenenonderwijs. Dat advies zal focussen op de macro-enveloppe, de impact van corona en de monitoring van het financieringsdecreet.