Duaal leren voor kwetsbare groepen

De Vlor heeft vanaf de eerste conceptnota zijn bezorgdheid uitgesproken over de toegang van kwetsbare leerlingen tot duaal leren. In dit advies worden er maatregelen voorgesteld om ervoor te zorgen dat deze groep leerlingen vanaf het begin een volwaardige kans krijgt in duaal leren.