Diversiteitscompetenties van medewerkers instellingen hoger onderwijs

In zijn advies over het diversiteitsbeleid in het Vlaamse hoger onderwijs van 11 september 2018 pleitte de Vlor voor een sterkere professionalisering van medewerkers uit de instelling hoger onderwijs mbt het leren omgaan met diversiteit. Docenten en medewerkers uit de instelling hoger onderwijs hebben vaak nood aan bijkomende informatie, training of intervisie en houvast rond diversiteit. Continue vorming en reflectie is hierbij geen overbodige luxe, volgens de Vlor.

In dit nieuwe advies gaat de Vlor na hoe de competenties van personeelsleden van instellingen hoger onderwijs in het omgaan met heterogeen samengestelde groepen versterkt kunnen worden.  Dit advies heeft betrekking op alle opleidingen hoger onderwijs (bachelor, master, graduaat).