De toekomst van leren en werken Advies over de toekomst van dbso en de leertijd

In opvolging van het advies ‘Drempels wegwerken in duaal leren. Toekomstperspectief voor de huidige doelgroep van leren en werken’ (Raad Secundair Onderwijs, 13 juni 2019) heeft minister Crevits de Vlor om advies gevraagd over de omzettingskalender voor leren en werken. Bij de invoering van duaal leren werd vooropgesteld dat het stelsel van leren en werken zou inkantelen in duaal leren. Dat zou gebeuren via een zogenaamde ‘omzettingskalender’. De minister vraagt de Vlor nu om advies over:

  • de basisprincipes van de omzettingskalender;
  • het tijdspad;
  • overgangsmaatregelen.