De grenzen van de flexibilisering van het hoger onderwijs

De flexibilisering in het hoger onderwijs nam een vliegende start. Vandaag worden ook steeds meer nadelen zichtbaar: mogelijke asociale effecten (sommige studenten behoren niet meer tot een cohorte), tragere doorstroom, lager studierendement, kosten, heroriëntering, organisatorische problemen, … De Vlor gaat in dit advies na welke de impact van flexibilisering precies is en of er een nieuwe regelgeving moet worden voorzien.