Beleidsvoorstellen om het gelijke onderwijskansenbeleid te versterken

In opvolging van de beleidsaanbevelingen over GOK-financiering en GOK-beleid naar aanleiding van drie SONO-onderzoeken vraagt de minister aan de Vlor om de concrete beleidsvoorstellen uit te werken die de overheid zou moeten nemen om het gelijke onderwijskansenbeleid te versterken.