Advies over NT2 en sociale participatie

De Vlor wil met dit advies een toekomstgerichte visie ontwikkelen voor het voeren van taalbeleid, als onderdeel van een integratie- en inburgeringsbeleid, waarbij maximale taalleerkansen geboden worden aan volwassenen (nieuwe) migranten. Zo’n taalbeleid draagt bij tot het realiseren van sociale participatie en sociale cohesie in de Vlaamse samenleving.