Advies over integrale opvang van nieuwkomers

In opvolging van de strategische verkenning over vluchtelingen en onderwijs zal de Vlor een advies uitbrengen over het belang van een integrale aanpak in de opvang van nieuwkomers. Het advies zal concrete maatregelen identificeren die noodzakelijk zijn om de integrale opvang beter waar te maken en de positie en de rol van onderwijs daarin te versterken.