Advies over het uitvoeringsbesluit bij het decreet over het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten (GKK)

Het GKK-decreet wordt verder geconcretiseerd in een uitvoeringsbesluit. Komen aan bod: vastleggen van een procedure voor de erkenningsaanvraag en de kwaliteitsvereisten op organisatieniveau, de opmaak van een register van de erkende beroepskwalificerende trajecten, de concretisering van de vijf kwaliteitsgebieden in descriptoren en indicatoren, de rol van de onderwijsinspectie bij het kwaliteitstoezicht en het vastleggen van de modellen van kwalificaties.