Advies over het gebruik van de gevalideerde toetsen op het einde van het basisonderwijs

Recent verplichtte de Vlaamse overheid de afname van de gevalideerde toetsen (OVSG-toets, interdiocesane proef, paralleltoets) op het einde van het basisonderwijs. Dat vormt voor de Vlor de aanleiding voor een advies op eigen initiatief. Wat is de visie op deze gevalideerde toetsen? Hoe kunnen deze toetsen een hefboom zijn voor een inhoudelijke versterking tot op de klasvloer? Welke randvoorwaarden zijn nodig om de kansen ervan te maximaliseren en de potentiële risico’s in te kijken?

Ter voorbereiding van dit advies, vond op 2 mei 2018 een intern seminarie plaats.