Advies over een toekomstgericht volwassenenonderwijs

Het volwassenenonderwijs (VWO) heeft de afgelopen periode heel wat hervormingen gekend, zoals de schaalvergroting, het nieuwe financieringssysteem en verschuivingen in het aanbod. Daarnaast zijn verschillende processen opgestart, zoals het nieuwe Plan Geletterdheid, duaal leren en het debat over leerloopbaanbegeleiding. Ook de ontwikkelingen op vlak van EVC en GKK zijn belangrijk voor het VWO. De aandacht voor levenslang leren neemt toe. Daarnaast zijn er ook heel wat maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die het volwassenenonderwijs aanspreken.

In dit advies formuleren we een toekomstgerichte visie over de eigenheid van het volwassenenonderwijs en de rol in het opleidings- en vormingslandschap.