Advies over de zin van een toelatingsproef arts/tandarts

Het toelatingsexamen voor arts en tandarts is door de Vlaamse Gemeenschap 20 jaar geleden ingevoerd als antwoord op de federale contingentering. Die legt het maximum aantal artsen en tandartsen vast die prestaties mogen leveren die in aanmerking komen voor de terugbetaling door het RIZIV. Het doel van de toelatingsproef is om de instroom van studenten in lijn te brengen met dat contingent. Daarnaast kan met het examen ook de bekwaamheid van toekomstige studenten arts/tandarts getest worden. Het invoeren van een toelatingsexamen is één manier om aan de contingentering te voldoen. Andere landen en gemeenschappen die eveneens het aantal artsen willen beperken, opteren voor andere werkwijzen. De Vlor onderzoekt wat de zin is van een toelatingsproef arts/tandarts. Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Wegen zij tegen elkaar op? Kunnen andere werkwijzen gehanteerd worden om tegemoet te komen aan het contingent? Welke randvoorwaarden moeten eventueel vervuld zijn?