Advies over de relatie tussen onderwijscurricula en beroepskwalificaties

In opvolging van een eerder Vlor-advies over de relatie tussen de onderwijscurricula en beroepskwalificaties, nodigde minister Crevits de Vlor en SERV uit om een gezamenlijk advies te formuleren over concrete pistes om de relatie tussen het onderwijscurriculum en beroepskwalificaties op te helderen binnen de contouren van de Vlaamse kwalificatiestructuur.