Advies over de grenzen van de flexibilisering

De flexibilisering in het hoger onderwijs nam een vliegende start. Vandaag worden ook steeds meer nadelen zichtbaar: mogelijke asociale effecten (sommige studenten behoren niet meer tot een cohorte), tragere doorstroom, lager studierendement, kosten, heroriëntering, organisatorische problemen… De Vlor gaat in dit advies na welke de impact van flexibilisering precies is en of er nieuwe regelgeving moet worden voorzien.