Advies: Ongekwalificeerde uitstroom voorkomen en remediëren door samenwerking

De Vlor werkt aan een advies over hoe flexibele leerwegen schooluitval kunnen voorkomen en ongekwalificeerde uitstroom kunnen verhelpen. Concreet gaat het om een zoektocht naar synergieën tussen het secundair onderwijs, het tweedekansonderwijs en de examencommissie secundair onderwijs.