Actieplan 4.0 ‘Werk maken van werk in zorg en welzijn’

Vlaams minister Jo Vandeurzen vraagt de Vlor om advies over zijn actieplan 4.0 ‘Werk maken van werk in zorg en welzijn’

Het actieplan moet er niet alleen voor zorgen dat de instroom in de sector verzekerd blijft, maar ook dat de kwaliteit van de zorg verzekerd blijft. Daarom is er een masterplan nodig waaraan alle stakeholders meewerken: Zorg, Welzijn, Onderwijs, Werk, werkgevers en werknemers.