Zenitdialoog over effectiviteit van het Vlaamse onderwijs Intern seminarie

Peilingen en internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek wijzen op dalende prestaties van leerlingen voor bepaalde leergebieden of vakken in het basis- en secundair onderwijs. Er valt veel te bespreken en de Vlor is het uitgelezen forum om dit te doen.

Kwaliteit is meer dan de mate waarin (meetbare) leerdoelen effectief bereikt worden, maar we mogen de cijfers ook niet uit de weg gaan. Het Vlor-advies over onderwijskwaliteit (20 december 2018) zette een aantal grote lijnen uit om het debat over onderwijskwaliteit aan te gaan. Nu is het aan onderwijsonderzoekers en leden van de Vlor om verder met elkaar in gesprek te gaan. We willen hierbij ruimte geven aan verschillende visies, deze bespreekbaar maken en de dialoog aangaan over de beleidsaanbevelingen van de onderzoekers.

We verwelkomen graag prof. em. Jan Van Damme voor een toelichting. Hij baseert zich daarvoor op recent gepubliceerde onderzoeksresultaten over de “evolutie van de effectiviteit van Belgische en Vlaamse onderwijssystemen”. Aansluitend zullen twee Vlor-leden als disputanten reageren en maken we tijd voor gesprek.