Workshop voor lerarenopleidingen: welbevinden en preventie van pesten op school

De onderwijspartners binnen de Vlor maken samen met de betrokken overheden en experts een topprioriteit van een beleid tegen pesten. Het Vlor-overlegplatform Welbevinden en Preventie van Pesten op School bracht lerarenopleidingen samen om na te gaan hoe diep de aandacht voor welbevinden in hun curriculum zit. Dat mondde uit in een inspiratietekst voor elke lerarenopleider.

Op deze workshop stellen we de inspiratietekst voor en nemen we hem als uitgangspunt om in groepjes in gesprek te gaan over de plek van welbevinden in het curriculum van de eigen lerarenopleiding.

Contactpersoon

Carine De Smet

projectmedewerker